פרופ"מ דפנה וייס, טכניון – יו"ר הועדה המדעית

פרופ' חיים אזהרי, טכניון

פרופ' נתן שקד, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר זהבה בלכמן, מכללת אפקה

פרופ' תמיר טולר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רחלה פופובצר, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אילנה ניסקי, אוניברסיטת בן גוריון

מר סטלי לוזנן

פרופ' עידית אברהמי, אוניברסיטת אריאל

פרופ' דרור פיקסלר, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' מיקי שיינוביץ, אוניברסיטת תל אביב