פרופ' מיטל זילברמן, נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית (ISMBE)

פרופ' אמיר לנדסברג, יו"ר הכנס

ד"ר משה ברנד, סגן נשיא האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית (ISMBE)

ד"ר בני גביש

מר זהר גנדלר

גב' טלי יעקבי